Restaurace a jídelny

"Restaurace a jídelny" byl název národního podniku, který provozoval velkou část tehdejších československých stravovacích zařízení od 50. let až  do roku 1989. Důležitým mezníkem bylo v roce 1955 přiejtí tzv. norem pro závodní stravování, které postupně musela začít dodržovat většina restaurací a jídelen. Byly určeny tzv. cenové třídy restaurací a dle nich byly nastavené plošné ceny za pokrmy. 

 

Typickým znakem té doby byla i absence restaurací jiných typů "kuchyní" u nás. Čestnou výjimkou byla např. čínská restaurace v Praze či některé restaurace zaměřené na kuchyně našich "spřátelených" národů východního bloku a asie (např. restauranty Moskva a Sofie, otevřené v roce 1960 v Praze).

 

V Rudém Právu a v níže uvedených výstřižcích tedy uvidíte zprávy nejen o otevření některých restaurací ale kritiku či "recenze" (jak by se dnes řeklo) tehdejších podniků - nutno dodat, že kritika uveřejněná v Rudém Právu mohla mít pro odpovědné osoby docela závažné důsledky (hlavně v 50. letech)...